Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

LightMachinery

LightMachinery

14.08.2012

Společnost LightMachinery se specializuje na výrobu excimerových či CO2 laserů, optických etalonů a laserové optiky vysoce náročné na toleranci povrchu. K leštění povrchů optických prvků používají patentovanou metodu tryskového leštění (Fluid Jet Polishing) na hranici současných technologických možností. Také lasery společnosti LightMachinery dosahují díky 20 leté tradici výroby a vývoje vysoké výkonosti a spolehlivosti v nonstop provozu.

Např. TEA (Transversely Excited Atmospheric) CO2 pulsní laser s vlnovou délkou 9.3 μm je ideálním nástrojem pro vrtání nebo jemné obrábění nekovových materiálů. Excimerové lasery jsou založené na TMC (Total Metal Ceramic) konstrukci, která zaručuje vysokou životnost plynové náplně a minimální provozní náklady. Použití adaptivní optiky rezonátoru řízenou mikročipem dosahují tyto excimerové lasery nejnižší divergence svazku na světě (<300 μrad) a stability profilu svazku do 5% i po 800 milionech pulzů.

Dá se říci, že patentovaná technologie leštění povrchů Fluid Jet Polishing obrátila svět optické výroby naruby. Tato speciální, počítačem řízená metoda, je založena na výpočtu obrazce, který je potřeba odstranit z povrchu k dosažení požadované homogenity. Lze tím např. vyleštit povrch s chybou vrchol-údolí (peak to valley) 3 nm, rms λ/1000 nebo vyznačit do povrchu obrazec, např. nápis či schodovou strukturu.

Nyní naše společnost MIT s.r.o. zastupuje LightMachinery v České a Slovenské republice. V případě zájmu o excimerové či CO2 lasery, speciálně leštěné povrchy, optické prvky a etalony, nás neváhejte kontaktovat. LightMachinery totiž přistupuje ke každému zákazníkovi individuálně a určitě tak nalezneme řešení vašeho požadavku.

Více informací...

 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine