Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

Revoluce v multifotonovém zobrazování

Revoluce v multifotonovém zobrazování

03.06.2011

 

Pokud zkoumáte biologické vzorky, potřebujete ten správný vhled, potřebujete "insight". Možná ale potřebujete InSight™ DeepSee™. Společnost Spectra-Physics představila u příležitosti 50 výročí svého založení skutečně revoluční novinku - mimořádný ultrarychlý laserový systém InSight™ DeepSee™, který stanovuje nové limity pro hloubku multifotonového zobrazení. Tento nový "vhled" - InSight DeepSee - přináší téměř dvojnásobný rozsah ladění vlnových délek oproti stávajícím ultrarychlým systémům a poskytuje tak snadný přístup k dlouhým infračerveným vlnovým délkám pro nejhlubší in vivo zobrazování a to bezprecedentních 680 nm až 1300 nm.
Plynulé ladění vlnových délek, 100 fs pulsy, nejvyšší špičkový výkon v infračervené oblasti, kde je zobrazovací hloubka maximální - to jsou klíčové parametry nového systému. InSight DeepSee má také výjimečnou stabilitu v pozici svazku, jeho kvalitu a stabilitu výstupního výkonu, což je ideální pro mikroskopii. Firma Spectra Physics dokonce nabízí druhý výstupní paprsek, který doplňuje hlavní laditelný a je k dispozici pro pokročilé zobrazovací techniky jako SGH/TGH nebo CARS zobrazování a multimodální zobrazování.
Ultrarychlý systém InSight DeepSee lze vedle multifotonové mikroskopie použít pro časově rozlišenou fotoluminiscenci, nelineární spektroskopii, THz zobrazování či metrologii polovodičů. Nečekané parametry má tento systém především v dlouhé infračervené oblasti. Garantovaný průměrný výkon svazku vyšší než 500 mW na vlnové délce 1300 nm, opakovací frekvence 80 MHz, délka pulzů nepřekračuje 120 fs, stabilita 1 %, velikost svazku 1,2 mm, to jsou všechno parametry, které umožňují s použitím mikroskopu zobrazování do větších hloubek při zaručené dostatečně silné fluorescenci.
Spectra Physics oslavila své výročí důstojně a uvedla na trh skutečně významný milník mezi ultrarychlými laserovými systémy. Kdo navštívil veletrh LASER World of PHOTONICS v Mnichově, mohl celý systém vidět na vlastní oči, stejně jako my. Věříme, že InSight DeepSee najde uplatnění i v našich laboratořích.

Pokud zkoumáte biologické vzorky, potřebujete ten správný vhled, potřebujete "insight". Možná ale potřebujete InSight™ DeepSee™. Společnost Spectra-Physics představila u příležitosti 50. výročí svého založení skutečně revoluční novinku - mimořádný ultrarychlý laserový systém InSight™ DeepSee™, který stanovuje nové limity pro hloubku multifotonového zobrazení. Tento nový "vhled" - InSight DeepSee - přináší téměř dvojnásobný rozsah ladění vlnových délek oproti stávajícím ultrarychlým systémům a poskytuje tak snadný přístup k dlouhým infračerveným vlnovým délkám pro nejhlubší in vivo zobrazování a to bezprecedentních 680 nm až 1300 nm.
Plynulé ladění vlnových délek, 100 fs pulsy, nejvyšší špičkový výkon v infračervené oblasti, kde je zobrazovací hloubka maximální - to jsou klíčové parametry nového systému. InSight DeepSee má také výjimečnou stabilitu v pozici svazku, jeho kvalitu a stabilitu výstupního výkonu, což je ideální pro mikroskopii. Firma Spectra Physics dokonce nabízí druhý výstupní paprsek, který doplňuje hlavní laditelný a je k dispozici pro pokročilé zobrazovací techniky jako SGH/TGH nebo CARS zobrazování a multimodální zobrazování.
Ultrarychlý systém InSight DeepSee lze vedle multifotonové mikroskopie použít pro časově rozlišenou fotoluminiscenci, nelineární spektroskopii, THz zobrazování či metrologii polovodičů. Nečekané parametry má tento systém především v dlouhé infračervené oblasti. Garantovaný průměrný výkon svazku vyšší než 500 mW na vlnové délce 1300 nm, opakovací frekvence 80 MHz, délka pulzů nepřekračuje 120 fs, stabilita 1 %, velikost svazku 1,2 mm, to jsou všechno parametry, které umožňují s použitím mikroskopu zobrazování do větších hloubek při zaručené dostatečně silné fluorescenci.
Spectra Physics oslavila své výročí důstojně a uvedla na trh skutečně významný milník mezi ultrarychlými laserovými systémy. Kdo navštívil veletrh LASER World of PHOTONICS v Mnichově, mohl celý systém vidět na vlastní oči, stejně jako my. Věříme, že InSight DeepSee najde uplatnění i v našich laboratořích.

více informací

 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine