Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

Dodavatelé

Newport

Polohovací systémy, optické stoly a pracovní stanice, opto-mechanické prvky, optika, optické filtry, difrakční mřížky, řídicí jednotky pro laserové diody, přístroje pro měření laserového záření, vláknová optika, diodové lasery, HeNe lasery, …

Spectra-Physics

DPSS lasery pro průmyslové a vědecké aplikace, laditelné pulzní i kontinuální lasery, výbojkou i diodami čerpané pulzní lasery s vysokou energií (včetně harmonických generátorů), lasery pro výrobu solárních článků a panelů, femtosekundové lasery, plynové lasery, regenerativní zesilovače, OPO, OPA, ...

Oriel

Světelné zdroje, Class A solární simulátory, monochromátory, spektrografy, spektrometry, přístroje pro měření účinnosti solárních článků, …

New Focus

Vysoce přesné polohovací systémy, jednofrekvenční a laditelné laserové moduly, fázové a amplitudové modulátory, detektory, optika, …

V-Gen

Kompaktní vláknové lasery pro průmysl, medicínu a LIDAR 

Ophir

Nejširší nabídka vysoce kvalitních přístrojů a sond pro měření výkonu a energie laserového záření.

Spiricon

Profiloměry laserovéh svazku na bázi kamery.

Photon

Profiloměry laserovéh svazku na bázi rotující štěrbiny.

Semrock

Optické filtry pro biologické aplikace, fluorescenční filtry, filtry pro Ramanovu spektroskopii, laditelné filtry, zrcadla, …

LaVision

Kompletní laserové zobrazovací systémy pro průmysl a vědu.

Princeton Instruments

Kamery pro průmyslové a vědecké aplikace, spektroskopické přístroje.

Laservision

Laserové ochranné brýle a pomůcky, ochranné stěny a skla, …

Phasics

Přístroje pro detekci vlnoploch ve vysokém rozlišení.

Hamamatsu

UV-VIS-IR detektory, PMT senzory, polovodičové detektory, fotonásobiče, CCD kamery, streak kamery, …

LightMachinery

Excimerové lasery, TEA CO2 lasery, optické etalony a vysoce náročná laserová optika.

MICROTECH

Přístroje pro 2D a 3D bezmaskovou fotolitografii, laserové difraktometry, interferometry atd.

Femto

Modulární proudové a napěťové zesilovače, lock-in zesilovače, fotopřijímače, …

Laser Components

Laserové moduly pro zaměřování, laserové diody, fotodetektory, optická vlákna a kabely včetně veškerého příslušenství, vysoce kvalitní optika, optické filtry, PSD detektory...

Electrophysics

Termální kamery, IR kamery 1 – 14 µm, přístroje pro noční vidění, …

Teledyne

IR detektory Ge, InAs, HgCdTe, detektorové řady, sendvičové detektory, …

Photop

DPSS lasery a laserové moduly, optika, krystaly, …

Northrop Grumman

Vysokovýkonné laserové moduly, laserová diodová pole, průmyslové Nd:YAG lasery, …

Frankfurt Laser Company

Velmi široká nabídka laserových diod a modulů všech vlnových délek.

BNC

Generátory zpoždění, pulzní generátory, osobní dozimetry, …

 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine