Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

Produkty

Lasery

Vysoce kvalitní lasery všech typů od nejvýznamnějších světových výrobců pro náročné aplikace v mikroelektronice, fotovoltaice, polovodičové technice, průmyslové výrobě, vědeckém výzkumu, biologii a lékařství. Široká nabídka ultrarychlých systémů, DPSS, Q-switched, kontinuálních, kvazi-kontinuálních, pulzních, vysokoenergetických, laditelných, plynových a diodových laserů včetně veškerého příslušenství a ochranných brýlí.

Přístroje

Přístroje pro měření výkonu a energie laserů, přístroje pro diagnostiku laserového svazku, výbojkové a halogenové světelné zdroje, kalibrační zdroje, solární simulátory včetně zařízení pro měření kvantové účinnosti solárních článků, světelné zdroje pro fotolitografii, monochromátory, spektrometry, spektrografy včetně FTIR, modulární předzesilovače a lock-in zesilovače, generátory vln a zpoždění.

Polohovací systémy

Manuální i motorizované systémy pro lineární a rotační polohování s mikrometrovou až nanometrovou přesností včetně řídicích jednotek a veškerého příslušenství.

Optomechanika

Velmi široká nabídka nastavitelných i pevných držáků optických komponentů včetně tyčinek, montážních desek, kolejnicových systémů a dalších optomechanických prvků.

Optické stoly

Nejkvalitnější optické stoly na trhu s aktivním i pasivním tlumením vibrací, univerzální antivibrační pracovní stanice se širokou škálou příslušenství, antivibrační samonivelační platformy, antivibrační izolátory, extrémně tiché kompresory, ventily a další příslušenství.

Detektory

Ucelená nabídka fotodetektorů pro spektrální oblast od ultrafialové po dalekou infračervenou, fotonásobičů, fotopřijímačů, pozičních detektorů, kamer, termokamer, zobrazovacích jednotek, apod.

Optika

Zrcadla, čočky, hranoly, děliče, difrakční mřížky a další optické prvky z různých materiálů, expandéry svazku, variabilní i pevné atenuátory, objektivy, optické izolátory, atd. Optické filtry s mimořádně strmými hranami pro nejnáročnější aplikace ve fyzice, spektroskopii, fluorescenční mikroskopii, biologii, lékařství, apod.

Vláknová optika

Široká nabídka aktivních a pasivních prvků pro optické komunikace. Optická vlákna a kabely všech typů a průměrů, optické konektory, soupravy pro zalamování, lepení a konektorování, měřicí přístroje pro vláknovou optiku, atd.

 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine