Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

UV detektory od 200 nm (SiC, Si-PIN)

SiC Detectors

Fotodiody na bázi SiC od firmy Laser Components pro spektrální oblast 200 nm až 400 nm s integrovaným předzesilovačem nebo bez předzesilovače.  Detektory se vyrábí i ve verzi s integrovaným optickým filtrem pro oblast UV-A, UV-B, UV-C nebo filtrem simulujícím sluneční záření.

Aplikace:
  • Měření slunečního ultrafialového záření
  • Selektivní měření vybraných oblastí UV záření

Si Photodiodes

Široká nabídka Si PIN, Si APD a Si PN fotodiod různých velikostí a rychlostí pro spektrální oblast 190 až 1100 nm od firmy Hamamatsu.

Aplikace:
  • Optické komunikace
  • Detekce laserů
  • Fluorescenční měření

GaAsP, GaP

Široká nabídka GaAsP a GaP fotodiod různých velikostí a rychlostí pro spektrální oblast 280 až 760 nm od firmy Hamamatsu.

Aplikace:
  • Detekce ultrafialového záření
  • Spektrofotometrie
  • Detekce barev
 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine