Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

Fotopřijímače

FWPR-20

Vysoce citlivé fotopřijímače pro měření optických signálů na úrovni fW ve viditelné i infračervené oblasti.

Aplikace:
 • Měření fluorescence
 • Spektroskopie
 • Elektroforéza
 • Chromatografie
 • Náhrada za fotonásobiče nebo lavinové detektory

LCA-S-400K

Citlivé fotopřijímače pro měření slabých a rychlých optických signálů do 400 kHz ve viditelné i infračervené oblasti.

Aplikace:
 • Spektroskopie
 • Různá optoelektronická měření
 • Přijímače před osciloskopy, A/D převodníky nebo lock-iny

HCA-S-200M

Rychlé fotopřijímače pro měření slabých optických signálů do 200 MHz ve viditelné i infračervené oblasti.

Aplikace:
 • Spektroskopie
 • Měření rychlých pulsů a přechodů
 • Optický triggering
 • Přijímače před osciloskopy, A/D převodníky nebo lock-iny

HCA-S-400M

Velmi rychlé fotopřijímače pro měření slabých optických signálů do 400 MHz ve viditelné i infračervené oblasti.

Aplikace:
 • Spektroskopie
 • Měření rychlých pulzů a přechodů
 • Optický triggering
 • Testování digitálních opticko-vláknových systémů
 • Přijímače před osciloskopy, A/D převodníky nebo lock-iny

HSA-X-S

Ultra rychlé fotopřijímače pro měření optických signálů od 10 kHz do 2 GHz ve viditelné i infračervené oblasti.

Aplikace:
 • Spektroskopie
 • Měření rychlých pulzů a přechodů
 • Optický triggering
 • Přijímače před osciloskopy, A/D převodníky nebo lock-iny

OE-200

Rychlé fotopřijímače s variabilním zesílením pro měření slabých optických signálů do 500 kHz s vláknovým nebo volným vstupem ve viditelné i infračervené oblasti.

Aplikace:
 • Různá měření v laboratoři
 • Spektroskopie
 • Měření rychlých pulzů a přechodů
 • Optický triggering
 • Testování digitálních opticko-vláknových systémů
 • Přijímače před osciloskopy, A/D převodníky nebo lock-iny
 • Průmyslové aplikace

Balanced Receivers

Řada rychlých fotopřijímačů speciálně vyvinutých pro vyčištění optických referenčních signálů od šumu v pásmu až 800 MHz od firmy New Focus.

Aplikace:
 • Absorpční spektroskopie
 • Heterodynní detekce

Ultralow-Light-Receivers

Řada vysoce citlivých a ultrarychlých fotopřijímačů na bázi lavinových detektorů pro viditelnou a infračervenou oblast od frimy New Focus.

Aplikace:
 • Fluorescenční experimenty
 • Spektroskopie

Large-Area Receivers

Řada fotopřijímačů s velkou aktivní plochou v konfiguraci jako vyvážený detektor nebo poziční detektor pro viditelnou i infračervenou oblast od firmy New Focus.

Aplikace:
 • Ladění laserů
 • LIDAR
 • Heterodynní detekce

General-Purpose Receivers

Široká řada fotopřijímačů s velmi nízkým šumem pro viditelnou i infračervenou oblast od firmy New Focus.

Aplikace:
 • Různá laboratorní měření optických signálů

High-speed Detectors

Řada ultrarychlých fotopřijímačů pro optické signály s frekvencí až 45 GHz a pro optické pulzy o délce až 12 ps od firmy New Focus.

Aplikace:
 • Měření tvaru krátkých laserových pulzů
 • Optický triggering

Power Sensors

Fotopřijímače s velkým dynamickým rozsahem pro viditelnou i infračervenou oblast od firmy New Focus.

Aplikace:
 • Měření slabých laserových signálů

Accessories

Řada příslušenství pro fotopřijímače od firmy New Focus obsahuje elektrické zesilovače, konektory, držáky filtrů, apod.

COUNT a COUNTblue

Modulární čítače fotonů na bázi křemíkových lavinových detektorů s počtem < 25 temných impulzů pro spektrální oblast 400 nm až 1060 nm od firmy Laser Components.

Aplikace:
 • Čítání jednotlivých fotonů
 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine