Kompletní řešení

pro průmysl a vědu

Zobrazovací systémy

FlowMaster

Řada systémů pro dvojdimenzionální a trojdimenzionální měření a vyhodnocování rychlostních vektorů částic a kapek pomocí technologií PIV („Particle Image Velocimetry“) a PTV („Particle Tracking Velocimetry“).

Aplikace:
 • Analýza proudění kapalin a plynů v aerodynamických tunelech, vodních kanálech, kompresorech, turbínách, atd.
 • Mikroelektronické mechanické systémy (MEMS)
 • Biomechanické systémy
 • Senzory a nanostruktury
 • Proudění krve
 • Proudění mikročástic

FluidMaster

Kompletní laserový zobrazovací systém pomocí zobrazovacích technologií LIF („Laser Induced Fluorescence“), Raman scattering a Raleigh scattering.

Aplikace:
 • Míchání kapalin
 • Termické proudění
 • Aerodynamické tunely
 • Chlazení vzduchovými vrstvami
 • Hydrodynamika

FlameMaster

Modulární řada systémů speciálně vyvinutých pro kvantitativní vizualizaci spalovacích procesů pomocí zobrazovacích technologií LIF („Laser Induced Fluorescence“), LII („Laser Induced Incandescence“), Raman scattering, Rayleigh scaterring, a emisní spektroskopie.

Aplikace:
 • Studium spalovacích fenoménů v plamenech, hořácích, tryskových motorech, pecích, pohonných systémech, chemických reaktorech, atd.

EngineMaster

Multifunkční laserový zobrazovací systém pro výzkum všech dějů spalovacích procesů uvnitř motorů (vstřik paliva, formování směsi vzduch/palivo, zážeh, spalování a formování znečišťujících látek) pomocí zobrazovacích technologií LIF („Laser Induced Fluorescence“), LII („Laser Induced Incandescence“), Raman scattering, Rayleigh scattering, emisní spektroskopie, a vysokorychlostní vizualizace stroboskopem.

Aplikace:
 • Vstřikování paliva
 • Formování směsi vzduch/palivo
 • Teplotní pole uvnitř válce
 • Zážeh a šíření plamene

SprayMaster

Řada SprayMaster umožňuje kvantitativní vizualizaci vstřikovacích procesů v mnoha oblastech aplikací pomocí zobrazovacích technologií Mie scattering, LIF („Laser Induced Fluorescence“), PIV („Particle Image Velocimetry“), shadowgraphy a IMI („Interferometric Mie Imaging“). Mimo standardních systémů jsou nabízeny i individuální systémy na přání zákazníka.

Aplikace:
 • Palivové vstřikovače
 • Farmaceutické a medicínské spreje
 • Nanášení laků a barev

ParticleMaster

Řada ParticlaMaster je koncipovaná tak, že současně umožňuje určení velikosti a rychlosti částic nebo kapek v kapalinách a vícefázových tocích. Zobrazovací systémy analyzují s vysokým prostorovým rozlišením různé typy kapalin a dvoufázových toků obsahujících částice. Použité zobrazovací technologie jsou Shadowgraphy a IMI („Interferometric Mie Imaging“)

Aplikace:
 • Výzkum distribuce kapek různých velikostí nebo malých částic
 • Atomizace sprejů
 • Bubliny
 • Částicové toky (Particle Flow)

StrainMaster

StrainMaster je řada nejmodernějších přístrojů pro bezkontaktní optickou analýzu deformace a tahu pevných, granulárních a kapalných předmětů.

Aplikace:
 • Nedestruktivní testování
 • Studium mechanismu zlomenin
 • Testy termomechanické únavy materiálů
 • Analýzy ultrarychlých deformací
 • Mikroskopické i makroskopické experimenty

Vysokorychlostní zobrazování

Vysokorychlostní kamery ve spojení s vhodnými světelnými zdroji vytváří naprosto synchronizovaný systém pro zobrazení velmi rychlých dějů a procesů.

Aplikace:
 • Zobrazování ultrarychlých dějů
 

© MIT - lasery 2010, Design by Maxx, powered by Miriam-engine